Ennead Type 2

Naturlig oppmerksom på dynamisk aktivitet sammen med andre

Er du bare opptatt av relasjoner og kontakt med andre mennesker så forstår du denne energien i kroppen.

Ennead Type 2

Dynamisk aktiv

Toere lærer oss at det kan være to sider av samme sak. Toere største egenskap er å vise andre mennesker hva de har til felles slik at de kan komme bedre overens med hverandre. Toere skaper også kontakt gjennom opposisjon og motsetning. Reaksjon krever engasjement. Toere motiveres av reaksjoner som fører til aktivitet. De er intuitive av natur. Toere kan intuitivt fremkalle aktivitet så det blir større engasjement. De uttrykker naturlig nok motvilje til å være i ro. De får ny energi og blir gladere når du engasjerer deg. Toere kan derfor være sammen med hvem som helst, når som helst, hvor som helst uten å tenke over konskvensene. Relasjoner for Toere er uten ytre hensyn og årsaker som hudfarge, religion, kultur, alder eller oppvekst. Toere skaper kontakt i relasjoner, og gjennom de blir de seg selv bevisst.

Fysiologi

Senteret sitter i solar plexus. Det er senteret for aktivitet.
Ta kontakt med øynene og beveg deg mot andre. Hold hendene sammen og beveg dere i takt med hverandre. I dansen skal ingen lede den andre, ingen skal stå stille. Kroppen skal være rettet mot hverandre samtidig som det er konstant øyekontakt. Det er denne kontakten som leder relasjonen. Det skaper engasjement og aktivitet i en Toer. Intuitive bevegelser skaper energi, glede og liv. To aktiviseres best når du slipper deg løs og er i samspill med andre. Engasjement skaper kontakt og kontakt skaper aktive relasjoner. Relasjoner kan ikke måles i lengde eller høyde, det er ren energi. Det er intuitive energetiske bekreftelser mellom mennesker. Dette gjør To- så naturlig at dere begge kan kjenne engasjement som en spenning og vibrasjon i hele kroppen.

ANSIKTSUTTRYKK