Ennead Type 5

Naturlig opptatt av å forstå gjennom egen erfaring

Liker du å fylle gapet mellom det du vet og det du ikke vet. Og vet at alt kan du finne ut av, bare du har nok tid, da forstår du denne energien.

Ennead Type 5

Klarhet og forståelse

Femere har en Buddha-lignende visdom som er fri for følelsesmessig kaos, forvirring og egoisme. De har en unik renhet i sin presentasjon av informasjon, fordi det kommer fra erfaringer, snarere enn fra vurderinger og løsrevne sannheter. De er vel vitende om dette samspillet når de er i sin styrke. De søker klarhet fra erfaringer og gjør informasjon logisk. Det igjen gir en helhetlig forståelse til glede for mennesker som trenger informasjonen. Femere liker å være en kunnskapsbank. De skaper en tilhørighet til livet gjennom mennesker som ønsker å forstå. Da er det lettere for dem å kjenne seg som en del av helheten og tenke heltenes tanke.

Fysiologi

Senteret sitter på toppen av kronen på hodet
Stå rolig og strekk opp hodet ditt for å komme inn i denne posisjonen. HA kontakt med ryggsøylen og strek hodet litt bakover.. Hodet til Femere vil stige litt opp av kroppen. Det vil strekke seg litt oppover og litt bakover. Ved åpne øyne vil de søke mot senteret på toppen av hodet. Femere har energi senteret sitt på toppen av hodet. Det går ned gjennom fontanellen og inn i skallens krone. Ansiktet til Femere ser rolig ut. Det lyser fred i ansiktet når de kommer inn i sin styrke.

ANSIKTSUTTRYKK