Identifisering

Start din opplevelse

9E_Divider

Hver og en av de ni kroppstypene viser seg frem gjennom helt unike bevegelsesmønster, kroppsspråk, ansiktsstruktur og holdninger. Når en person blir identifisert kommer energien frem gjennom en av ni unike kroppsposisjoner. For å få vite dette må du gå til noen som kan praktisere metoden. Det må en fysisk erfaring til sammen med en sertifisert trener. Han eller hun vil i praksis vise deg hvordan du selv kjenner hvilke av de ni som er din styrke og karakter. Etterpå er det lettere å forstå hvordan beskrivelser henger sammen med din type og energi.

Det som skjer er at du fysisk møter den sertifiserte treneren. Så holder dere hendene sammen. Den sertifiserte treneren ber deg å stå stille og stødig. Så ber han eller hun deg om å gjøre deg sterk uten å bruke muskelkraft. Når du står helt stille kommer det ett energetisk dytt fra treneren. Det vil kroppen din respondere på. Når treneren finner frem til det du responderer naturlig på vil din styrke bli fremtredende. Når du har erfart dette noen ganger vil du gjenkjenne energien som er knyttet opp mot din type. Det er dette som er din energi og type. Gjenkjenner du det ikke, er du blitt identifisert feil.

Når den sertifiserte treneren gjør øvelsene riktig skapes det en god atmosfære. Hvis den sertifiserte treneren klarer å følge den naturlige kraften fra deg med oppmerksomhet, rolig hjerte og nøytralitet vil han eller hun merke seg din energi og kraft i egen kropp. Kroppen til den sertifiserte treneren er trent til å kjenne og registrere de fysiologiske reaksjonene dine. Det skal oppstå en dypere kontakt mellom deg og treneren og du skal kunne merke din egen energi gjennom å stå stødig og trygt i deg selv. Dette frigjør deg selv. Kroppen reagerer på noe som er godt innefra deg selv. Du omfavnes av energien som skaper. Relasjonen forsterkes og det føles harmonisk å stå sammen med treneren. Du blir sett for den du er. Du blir forstått for den du er og du får en følelse av samhørighet med deg selv.

Å erfare din dominerende energi kan gi en dypere forståelse for dine reaksjonsmønster. Det kan gi gir økt livslyst, målbevissthet, humor, vilje, mot og engasjement til å finne mer ut av hvem du er. Det er langt lettere å starte en utviklingsreise med dette utgangspunktet.
Når du er identifisert kan du øve på meditasjon og bevegelsestrening for å styrke deg og din energi. Øver du regelmessig kan du lettere komme ut av distraksjoner som du ikke alltid har orden på i forhold til følelser og tanker. Når du kommer inn i øvelsene kommer du ut av distraksjoner. Det skaper et bedre indre miljø og fører ofte til større ro og orden i et tankemessig, energetisk og kroppslig kaos. Det hjelper deg med å forstå hva som må gjøres av endringer i kroppen for å holde sitt senter. Eller hva som skal til for å sentrere seg i forhold til følelser og tanker. Det kan på det dypeste nivå hjelpe deg å erfare og erkjenne i ditt indre vesen, alle opplevelser som kommer til deg i øyeblikket.

Ennead er en metode som lærer deg å lære på en slik måte at kroppens reaksjoner blir intuitiv. Det har ingen ting med rutine eller teknikk å gjøre. Det er en naturlig tilstand. Etter lengre praktisering av meditasjon- bevegelsestrening og kroppsposisjonene, tenker ikke en som praktiserer metoden på det nødvendige øyeblikket når kroppen endres i forhold til situasjonen han eller hun er i: det er en vital del av livet.

Utfordringen med å lære ni i kroppen, ligger i måten vi bruker den analytiske måten å tenke på. Den kan bestå av uvilje til å endre din kroppsposisjon. Den som bare leser seg til metoden og ikke utfører de fysiologiske øvelsene kan ikke forstå dette, men tror fullt og fast på at de allikevel forstår dette. Det er ikke riktig. Denne metoden krever fysiske endringer. Og praktisering over tid for å oppnå selvinnsikt og forståelse av de 9 kroppstypene