Livsenergi 2

Naturlig oppmerksom på dynamisk aktivitet
sammen med andre. Er du bare opptatt av
relasjoner og kontakt med andre mennesker
så forstår du denne energien i kroppen.

Senteret for livsenergi 2 sitter i området rett nedenfor ribbebuen, ved solar plexus, brystvirvel 12 og bukspyttkjertelen. For å aktivere området spenner du opp kroppen, strammer diafragma, aktiverer nedre del av ryggstrekkerne og muskulaturen mellom skulderbladene, slik at du får en svai i ryggen. Kjernepunktet ligger i mellomgulvet, og når dette løftes opp, frem og ut, skapes det et spenn i kroppen. Det er dette spennet i øvre del av magemusklene som holder punktet og energien oppe, og som alltid er med i bevegelsene av senteret. En 2-er som kjenner senteret sitt i mellomgulvet og i solar plexus, merker en pulserende aktivitet som produserer energi når de aktiverer området. Energien sprer seg utover i kroppen avhengig av hvor engasjerende kraften er i møtet med andre. De blir mer våkne og livlige og kan variere i intensitet. Når de er aktivert, opplever de en flyt i tilstedeværelsen sammen med andre. Mellomgulvet popper da enda mer ut. Det er et fremskutt fysisk område på kroppen til 2-ere og er som regel større hos 2-ere enn hos andre. Ansiktet til en 2-er er ofte rundt og har livlige, åpne øyne, noe som gjør at de reagerer raskt på øyekontakt. De er oppvakte og engasjerende. Kroppen kan variere etter hvordan de tar vare på seg selv. Livsenergi 2 tar alle bevegelser inn i seg som vital energi og omsetter dem til gleden av å være i en relasjon. De viser dette gjennom en spenstig kropp og engasjerende, livlige øyne.

 

Øynene beveger seg raskt for å få øyekontakt. Selve øyekontakten trenger bare å vare noen sekunder før de har opprettet kontakt med andre. 2-ere liker å prøve ut mange ting, og de bør gjøre nettopp det for å finne ut hva de vil med seg selv. Det kan være veldig utfordrende for en 2-er å gjennomføre et prosjekt eller arbeidsoppgaver helt alene. Kreativiteten eksploderer når de gjør ting sammen med andre som er i flyt og harmoni med dem. Når 2-ere er i flytsonen sammen med andre, er det som om alt står stille rundt dem, selv om de beveger seg sammen. 2-ere opplever at det er et stille midtpunkt i dem, selv om de er i bevegelse, og at denne opplevelsen beveger dem så mye at de føler livsenergien gjennom hele kroppen. Følelsen opphører hvis noen styrer eller bruker muskelkraft for å manipulere retning eller bevegelse. Det er i bevegelsen sammen med den andre, som et dansepar som har øvd i årtier, at de virkelig kjenner det levende i seg. Når 2-ere gjør dette, er det noen ganger umulig å se hvem som fører hvem fordi alt flyter som en enhet.

 

2-ere bevarer i hjertet alle mennesker de har følt en god relasjon til, slik at kontakten fra et tidligere møte raskt gjenoppstår når de treffes igjen senere. Det er som om relasjonen aldri har vært brutt. 2-ere er veldig hjelpsomme med å skape liv i relasjoner. De tilbyr seg å hjelpe andre, og de liker å bli spurt om hjelp. Da viser de stor iver og engasjement. 2-ere er veldig lojale og trofaste overfor mennesker de har et nært forhold til. 2-ere kan påpeke noe ved den andre eller løse opp en trykket stemning med bevegelse og latter. Det er essensielt for en 2-er at mennesker skal ha det hyggelig sammen, være gode med hverandre og kjenne at vi trenger hverandre for å leve gode liv. De liker å bli tatt med på aktiviteter som er åpne, uten for mye struktur, forventninger og plikter. Da kan de spille ut hele sitt bevegelsesregister, improvisere og leke fritt. De er glade i variasjon slik at livet ikke blir rutine. En 2-er blir levende når du gjennom handling viser at du bryr deg. Ved å ta kontakt og foreslå hva dere kan gjøre sammen, føler de seg verdsatt og sett. Det morsomste de vet, er når du er med på leken med hele deg. 2-ernes talent er at de lett finner fellesnevnere som de bruker for å snakke med andre. De skaper personlig kontakt og kan fungere som en slags familieterapeut som holder kontakten mellom alle i familien levende. 2-ere er eksperter på å få andre til å føle seg velkomne. De elsker alle relasjoner, og bryr seg ikke om kjønn, opprinnelse eller alder – de elsker simpelthen å være involvert i andres liv. 

Ansiktsutrykk