Din livsenergi

Du er unik fordi du har din egen, særegne livshistorie. Du er et resultat av oppveksten din, kulturen i samfunnet, skolegangen du fikk samt påvirkningen fra foreldre, venner og andre. Noen har kanskje forsøkt å hjelpe deg til å forstå hvem du er ved å dytte sin egen væremåte på deg. Andre har fortalt deg at du må finne din egen vei. Alt dette, all påvirkningen du har blitt påført, alle pålagte mønstre, alle utfordringer og løsninger, preger livet ditt. Det vises på deg på samme måte som sorg og glede vises på deg. Ingenting av dette definerer livsenergien din. Det er heller ikke hva du har gjort eller skal gjøre med livet ditt som definerer den. Din livsenergi er helt uavhengig dette. Den er også uavhengig av din religiøse tilknytning eller trosretning.

 

Livsenergien har heller ingenting med jeget eller personligheten din å gjøre. Den er aldri negativ, sløv, lat eller vil ha noe. Den forholder seg aldri til hva som skjedde, og heller ikke til hva som kommer til å skje. Den kobler seg ganske enkelt opp til livet som det er, slik at du kan erfare virkeligheten ut fra din indre virkelighetsoppfatning. Livsenergiene er simpelthen de naturlige kreftene som ligger som et vannmerke i menneskets natur. De ni livsenergiene viser seg frem i det fysiske utseendet hos alle mennesker, uansett hvor de er født i verden. Hver enkelt av livsenergiene har en arketypisk karakter, kraft og uttrykk.

Alle mennesker har alle ni livsenergier i seg, men én av dem er dominant. Hvilken livsenergi som er dominant hos deg, kommer til uttrykk i ansiktet og kroppsformen, hvordan du beveger deg og hvilke talenter og gaver du har. Denne dimensjon kommer i tillegg til sansene dine. Livsenergien resonnerer, responderer og kommuniserer gjennom deg på en helt unik måte. Å bli kjent med livsenergien din, gjør deg levende og vital.

Det forbedrer de mellommenneskelige relasjonene dine og løser opp i bekymringer og uro.

 

De ni livsenergiene bærer i seg en særegen kraft som, i tillegg til å være den dominante drivkraften i hver enkeltes liv, også er grunnlaget for end- ring. Ved å avdekke hvilken av de ni som er dominant for deg, vil du få en rekke nøkler som gjør det enklere for deg å forstå og forbedre deg selv og livet ditt, og, ikke minst, å forstå bedre menneskene du har en relasjon til. De ni livsenergiene er som deler av en enhet, og hver livsenergis forhold til enheten er nøkkelen til den enkeltes natur.

 

Har du noen gang følt at du var i flytsonen? At du ikke kjente et snev av indre konflikt, og at alt du gjorde var enkelt og uanstrengt? Da hadde du, bevisst eller ubevisst, kontakt med alle ni livsenergier samtidig.

 

I denne boken kan du lære hvordan du vekker alle ni livsenergier i deg selv. Når du har vekket alle, vil du oppleve en kontinuerlig følelse av harmoni og glede.

 

Når det er ubalanse i eller mellom noen av de ni, vil det oppstå tegn og symptomer som påvirker deg i øyeblikket, og dermed også oppførselen din. Tegnene og symptomene skaper mønstre som kan hjelpe deg å stille en diagnose som du kan helbrede selv.

Fortsetter du å jobbe med de ni, tilpasser energiene seg kontinuerlig til hverandre, og de endrer seg uendelig i forhold til hverandre i en evig dans som gjør at du utvikler deg. Dette er naturlig utvikling og en fantastisk, kontinuerlig prosess som vil gi den som jobber med metoden, en helt ny livsførsel.

Når du erfarer din livsenergi, vil du utstråle en definert kraft som enten er ydmyk av karakter eller engasjerende. Den kan være fokusert og inspirerende eller føles som en dyp, lidenskapelig følelse i deg selv. Den kan være fredfull og klar eller intens og full av kjærlighet. Den kan være en enorm følelse av tilstedeværelse som viser deg tusen nye muligheter. Den kan være at du vrir på tankene og merker at noe nytt oppstår. Den kan være at du kjenner hver eneste celle i kroppen og står trygt og godt og urokkelig med begge beina på gulvet. Og den kan være at du svever fritt i takt med alt i livet som er i deg og rundt deg.

 

 

 

Livsenergier og relasjoner

De aller nærmeste i familien din har ikke samme livsenergi som deg. Slikt sammenfall oppstår kun dersom du har flere enn sju søsken. Da kan livsenergiene begynne å gjenta seg, først samme type som mor og far, deretter som søsknene. Bestefar og bestemor kan være samme type som deg. Venner og kollegaer kan også være samme type som deg, men det er svært sjelden at noen er kjæreste over lang tid med en som har samme livsenergi som seg selv.

 

For at du skal erfare hvordan andres livsenergi er, må du aktivt engasjere deg med dem uten å tenke over hvem du er eller hvem de er. Du må lære å forstå dine mønstre og akseptere andres mønstre. For å identifisere andre riktig må du ha innlemmet alle ni livsenergier i kroppen din, og du må være i stand til å aktivere livsenergiene i den andre mens dere er sammen.

 

De ni forskjellige livsenergiene forholder seg til verden på så ulike måter at det er umulig å forstå andres livsenergi før du har aktivert den

i din egen kropp. Før du har fått til dette, er alt du vet om den andre en forestilling eller film du selv skaper i hodet, basert på dine egne følelser og tanker. Det vil ikke avdekke hva som er essensen av hver av de andre åtte livsenergienes virkelighet. Men når du har fått øvd på det, vil du oppleve magien av de åtte andre livsenergienes kraft og intelligens. Det åpner opp for en helt ny forståelse av deg selv og å være i relasjon med andre mennesker.

Når du har vekket alle livsenergiene i kroppen og er i relasjon med andre mennesker, skapes det kontakt med livsenergien i den andre. Så fort kontakten er skapt, kan du følge den andres livgivende kraft med oppmerksomhet, rolig hjerte og nøytralt ansikt. 

 

Dersom du bruker ditt intuitive instinkt, hvis oppmerksomheten skjer i ydmykhet og med uavbrutt kontakt og fokus, vil du øyeblikkelig kjenne en tilbakevirkende kraft. Øyne og kropp fanger opp reaksjonene, og instinktet gjør nå jobben perfekt. Du vet at alt har endret seg til andre dimensjoner. Det er en dypere kontakt mellom deg, den andre og alt som er i og rundt dere.

Kontakten frigjør tanker, pust og bevegelser hos begge parter. Kroppen reagerer på noe som er godt. Vi omfavnes av energien. Relasjonen forsterkes. Sammen erfarer vi harmoni. Bevegelser og reaksjonsmønster blir synlige for begge. Vi ser hverandre og forstår hverandre gjennom harmoniske bevegelser og reaksjoner. 

 

Jeg drister meg til å si at øvelsene du finner i denne boken, kan gi erfaringer av det guddommelige. 

Dette kan føre til mer harmoniske relasjoner, kjærlighet og åndelig samhørighet, og til og med til sjelelig kontakt med andre mennesker. Vi kan komme så nær et annet menneske at vi forstår hverandre på et nytt nivå.