Livsenergi 5

Liker du å fylle gapet mellom det du vet og det du ikke vet. Og vet at alt kan du finne ut av, bare du har nok tid, da forstår du denne energien.

Bevegelsessenteret sitter på toppen av hodet og går nedover nakken og inn i ryggsøylen. Hodet strekkes/løftes opp og helles litt bakover. Øynene er klare og åpne og har et undrende uttrykk. I denne posisjonen tar 5-ere inn informasjon fra en intuitiv bevissthet. Forståelse er hovedevnen til 5-ere og utvikles gjennom et åpent, rolig sinn som tar inn informasjon med en rett opp-og-ned-kroppsholdning. Alle bevegelser starter fra hode og nakke. Livsenergi 5 tar kontakt med sin energi gjennom å strekke hodet oppover, slik at nakken er med i aktiveringen. Da skjer det en kobling i koblingspunktet inni hodet, som kobler på nakke, ryggsøyle, bryst, bein og føtter. Koblingspunktet er et innvendig kompass som brukes for å orientere seg i forhold til seg selv og omverdenen. Gjennom denne koblingen oppnås en forståelse for tingenes tilstand. 

 

Blikket er vendt litt oppover selv om en ser fremover. 5-ere kan være helt avslappet i denne tilstanden og samtidig være i kontakt med alt som er i dem, rundt dem og over dem. Det er som om en parabolantenne tar inn informasjon 360 grader. Det er helt normalt for 5-ere å ta inn større mengder informasjon fra det de kaller universet. Deretter presenteres det som ideer for andre, eller de undersøker det selv for å finne ut om det er nyttig for verden.

De fleste 5-ere har litt bredere hodetopp, fra øynene og oppover er det en merkbar forskjell på bredden av hodet. Øynene er runde og åpne. De har et nøytralt ansikt og trenger ikke å bruke eller holde øyekontakt når de snakker med andre.

 

 

Det er et kjennetegn ved 5-ere at de stiller spørsmål for å utvide temaer og få med seg mer informasjon før de tar en beslutning. De er svært empatiske, og nesten alle 5-ere er rolige av natur. Det spesielle med 5-ere er at andre som er sammen med dem, får mer å tenke på eller blir roligere og klarere av å være sammen med dem. De er ofte vitebegjærlige. De tror sjelden på noe før de har prøvd det ut, selv om de gjerne lytter til det du sier.

 

 

5-eren kan våkne tidlig på morgenen, være helt klar i sinnet og vite noe de har tenkt på en stund. De trenger ofte å sove på det, ta det rolig eller gjøre noe fysisk for å finne svar, huske eller lage tankerekker. De kan se oppover som om de tenker høyere opp når de leter etter svar. De tar seg alltid god tid til å tenke seg om og virker derfor veldig sindige. 5-ernes gode sider er at de er empatiske, forståelsesfulle, rolige, kartlegger og visualiserer ting, de er trygge og fredfulle, og det er lite drama rundt dem. De tar inn informasjon uten å være fastlåste og endrer seg umiddelbart når det komme inn ny informasjon. I relasjon til andre er de gode på å stille åpne spørsmål for å hjelpe med å finne utfyllende svar. De virker beroligende på andre og får dem til å åpne opp for en større helhetstenkning.

Ansiktsutrykk